Śląski OZŻ

Zmiana wpisu w rejestrze

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZMIANY WPISU:


1. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze statków:

2. Dokumenty potwierdzające zmianę danych.

3. Dotychczasowy dokument rejestracyjny statku.

4. Dowód opłaty za zmianę wpisu w rejestrze statków.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do zgłoszenia wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Jesteś tutaj: Home Zmiana wpisu w rejestrze